Celebrare 110 ani

Celebrare 110 ani

Pe această stâncă Îmi voi zidi Biserica iar porțile Locuinței Morților n‑o vor birui.

Matei 16:18